آذربایجان غربی، شهرستان مهاباد، پاساژ میدیا

تلفاکس: ۰۴۴۴۲۲۴۷۸۳۸

ایمیل: info@pmm-co.ir

کانال اطلاع رسانی تلگرام: @pmmir

تماس مستقیم تلگرام:  @syawash70

شماره تماس همراه: ۰۹۱۴۹۴۴۸۶۹۰